28,0,0,70,1
600,600,60,1,4000,5000,25,800
100,150,1,70,12,30,50,1,70,12,1,50,1,0,1,2000
Kính hiển vi phẫu thuật
Chi tiết
Máy đo thính lực
Chi tiết
Monitor theo dõi bệnh nhân
Chi tiết
Máy ly tâm
Chi tiết
Tủ sấy
Chi tiết
Máy quay ống nghiệm
Chi tiết
Hệ thống khám chẩn đoán Tai-Mũi-Họng
Chi tiết
Hệ thống điện tim gắng sức
Chi tiết
Máy Garo hơi tự động
Chi tiết
Powered By Creative Image Slider

D. Cụ khám chẩn đoán- Riester

bo-kham-ngu-quan
Bộ khám ngũ quan
( 1 models) (Xem thêm)
ri-5110-5114
Bộ đo nhãn áp
( 1 models) (Xem thêm)
riester-ri-cardio-case
Hệ Thống Holter huyết áp 24h
( 1 models) (Xem thêm)
Riester-3997
Đèn khám mắt gián tiếp
( 1 models) (Xem thêm)