28,0,0,70,1
600,600,60,1,4000,5000,25,800
100,150,1,70,12,30,50,1,70,12,1,50,1,0,1,2000
Kính hiển vi phẫu thuật
Chi tiết
Máy đo thính lực
Chi tiết
Monitor theo dõi bệnh nhân
Chi tiết
Máy ly tâm
Chi tiết
Tủ sấy
Chi tiết
Máy quay ống nghiệm
Chi tiết
Hệ thống khám chẩn đoán Tai-Mũi-Họng
Chi tiết
Hệ thống điện tim gắng sức
Chi tiết
Máy Garo hơi tự động
Chi tiết
Máy nghe tim thai
Chi tiết
Máy điện tim
Chi tiết
Powered By Creative Image Slider

THÔNG TIN CHUNG

 • MÁY IN PHIM KHÔ
 • Model: Horizon GS
 • Hãng: (đang cập nhật)
 • Mã hàng: (đang cập nhật)
 • Mô tả sản phẩm: 
  • Các đặc tính kỹ thuật:
   • (đang cập nhật)
  • Các thông số kỹ thuật:
   • (đang cập nhật)
 

Horizon GS

THÔNG TIN CHUNG

 • MÁY IN PHIM KHÔ
 • Model: Horizon G1
 • Hãng: (đang cập nhật)
 • Mã hàng: (đang cập nhật)
 • Mô tả sản phẩm: 
  • Các đặc tính kỹ thuật:
   • (đang cập nhật)
  • Các thông số kỹ thuật:
   • (đang cập nhật)
 

Horizon G1

THÔNG TIN CHUNG

 • MÁY IN PHIM KHÔ
 • Model: Horizon G2
 • Hãng: (đang cập nhật)
 • Mã hàng: (đang cập nhật)
 • Mô tả sản phẩm: 
  • Các đặc tính kỹ thuật:
   • (đang cập nhật)
  • Các thông số kỹ thuật:
   • (đang cập nhật)
 

Horizon G2