28,0,0,70,1
600,600,60,1,4000,5000,25,800
100,150,1,70,12,30,50,1,70,12,1,50,1,0,1,2000
Kính hiển vi phẫu thuật
Chi tiết
Máy đo thính lực
Chi tiết
Monitor theo dõi bệnh nhân
Chi tiết
Máy ly tâm
Chi tiết
Tủ sấy
Chi tiết
Máy quay ống nghiệm
Chi tiết
Hệ thống khám chẩn đoán Tai-Mũi-Họng
Chi tiết
Hệ thống điện tim gắng sức
Chi tiết
Máy Garo hơi tự động
Chi tiết
Máy nghe tim thai
Chi tiết
Máy điện tim
Chi tiết
Powered By Creative Image Slider

Thiết bị phòng mổ

may-hut-dich-ap-luc-thap
Máy hút dịch áp lực thấp(Phẫu thuật ổ bụng, lồng ngực)
( 1 models) (Xem thêm)
D500-defibrillator
Máy phá rung tim - tạo nhịp
( 1 models) (Xem thêm)
omni-express
Máy đo nồng độ CO2 hơi thở bệnh nhân trong phòng mỗ
( 1 models) (Xem thêm)