28,0,0,70,1
600,600,60,1,4000,5000,25,800
100,150,1,70,12,30,50,1,70,12,1,50,1,0,1,2000
Kính hiển vi phẫu thuật
Chi tiết
Máy đo thính lực
Chi tiết
Monitor theo dõi bệnh nhân
Chi tiết
Máy ly tâm
Chi tiết
Tủ sấy
Chi tiết
Máy quay ống nghiệm
Chi tiết
Hệ thống khám chẩn đoán Tai-Mũi-Họng
Chi tiết
Hệ thống điện tim gắng sức
Chi tiết
Máy Garo hơi tự động
Chi tiết
Máy nghe tim thai
Chi tiết
Máy điện tim
Chi tiết
Powered By Creative Image Slider

Thiết bị P. xét nghiệm, KHKT

may-lac-vrn-200
Máy lắc
( 2 models) (Xem thêm)
may-ly-tam
Máy ly tâm máu
( 2 models) (Xem thêm)
may-ly-tam-plc-025
Máy ly tâm tiểu, ly tâm sinh hóa
( 2 models) (Xem thêm)
may-do-nong-do-con
Máy đo độ cồn trong hơi thở dạng cầm tay
( 2 models) (Xem thêm)
tu-am
Tủ ấm
( 2 models) (Xem thêm)