28,0,0,70,1
600,600,60,1,4000,5000,25,800
100,150,1,70,12,30,50,1,70,12,1,50,1,0,1,2000
Kính hiển vi phẫu thuật
Chi tiết
Máy đo thính lực
Chi tiết
Monitor theo dõi bệnh nhân
Chi tiết
Máy ly tâm
Chi tiết
Tủ sấy
Chi tiết
Máy quay ống nghiệm
Chi tiết
Hệ thống khám chẩn đoán Tai-Mũi-Họng
Chi tiết
Hệ thống điện tim gắng sức
Chi tiết
Máy Garo hơi tự động
Chi tiết
Máy nghe tim thai
Chi tiết
Máy điện tim
Chi tiết
Powered By Creative Image Slider
adult-spo2
Cảm biến đo SpO2
( 1 models) (Xem thêm)
805 series
Cột đo lưu lượng Oxy
( 1 models) (Xem thêm)
ECG-Cable
Dây cáp điện tim ECG
( 1 models) (Xem thêm)
RS05
Tấm điện cực trung tính dùng cho máy cắt đốt
( 2 models) (Xem thêm)
80307
Tay đốt sử dụng cho máy đốt điện
( 1 models) (Xem thêm)
SR888 series_www.vtmed.vn
Thiết bị điều chỉnh áp lực âm
( 2 models) (Xem thêm)
skintact F-TB1
Điện cực dán Skintact
( 1 models) (Xem thêm)
YR88-FL
Đồng hồ Oxy
( 1 models) (Xem thêm)