• vi
 • en

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

2018-06-12T15:18:16+07:00 May 12th, 2018|

Việc bảo mật thông tin là một trong những yêu cầu quan trọng đối với hoạt động của doanh nghiệp, việc sử dụng thích hợp các thông tin, và việc áp dụng quản lý an toàn thông tin đó là trách nhiệm mang tính xã hội thiết yếu. Do đó, để thực hiện được trách nhiệm này, cần định ra phương châm bảo mật thông tin, và toàn thể lãnh đạo, nhân viên công ty sẽ tuân thủ theo phương châm này, sử dụng thích hợp, quản lý, bảo mật, và duy trì thông tin.   

 1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin
  • Viettanmed.com thu thập thông tin cá nhân của khách hàng cho một hoặc một số mục đích như sau:
   • Thực hiện và quản lý việc đặt hàng và xuất hàng cho khách;
   • Thực hiện và quản lý việc sử dụng dịch vụ vận chuyển hàng hóa;
   • Thực hiện và quản lý hoạt động tiếp thị, cung cấp thông tin khuyến mại tới Khách hàng như gửi các cập nhật mới nhất về thông tin khuyến mại liên quan đến sản phẩm và dịch vụ;
   • Liên hệ với khách hàng để giải quyết các yêu cầu của khách hàng;
   • Đảm bảo an ninh, an toàn đối với các giao dịch thanh toán trực tuyến.
  • Thông tin mà viettanmed.com thu thập bao gồm:
   • Thông tin liên lạc như họ và tên, chức vụ, đơn vị công ty, địa chỉ, email, website công ty, số điện thoại, số fax,…
   • Các thông tin cá nhân trên được yêu cầu đối với những dịch vụ cụ thể, khách hàng có quyền từ chối hoặc không cung cấp đầy đủ các thông tin được yêu cầu.
 2. Phạm vi sử dụng thông tin
  • Thông tin về khách hàng chỉ được sử dụng để phục vụ đáp ứng nhu cầu mua hàng của khách hàng.
 3. Thời gian lưu trữ thông tin thu thập
  • Viettanmed.com sẽ lưu trữ các thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp trên các hệ thống nội bộ trong quá trình cung cấp dịch vụ cho khách hàng hoặc cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập hoặc khi khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.
 4. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình
  • Viettanmed.com thu thập các thông tin cá nhân của khách hàng qua website thông qua dịch vụ trực tuyến và các chương trình dành cho khách hàng thường xuyên.
 5. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng
  • Chúng tôi đảm bảo rằng mọi thông tin thu thập được sẽ được lưu giữ an toàn. Chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân của quý khách bằng cách:
   • Sử dụng sản phẩm công nghệ để ngăn chặn truy cập máy tính trái phép
   • Xóa thông tin cá nhân của quý khách khi nó không còn cần thiết cho mục đích lưu trữ hồ sơ của chúng tôi.
  • Viettanmed.com cam kết không để xảy ra tình trạng nhân viên nội bộ tiết lộ hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của khách hàng cho bên thứ 3 nào khác. Cụ thể:
   • Chỉ các bộ phận có liên quan mới được tiếp cận những thông tin mà viettanmed.com nhận được hoặc thu thập được qua website và cũng chỉ được tiếp cận phần thông tin trong phạm vi nhiệm vụ được giao. Mọi hành vi vi phạm về bảo mật thông tin khách hàng của nhân viên viettanmed.com sẽ bị kỷ luật và xử phạt theo quy định của công ty.
   • Máy tính dùng để truy nhập vào account được cài đặt chương trình bảo vệ khỏi sự xâm nhập, phá hoại của các loại virus, đồng thời được quét virus theo định kỳ.
   • Viettanmed.com cam kết không bán, không chia sẻ dẫn đến việc làm lộ thông tin cá nhân của khách hàng vì mục đích thương mại hoặc vi phạm những cam kết đã được đặt ra trong chính sách bảo mật.
error: Content is protected !!