• vi
 • en

Giấy in nhiệt

 • GIẤY IN NHIỆT
 • Hãng sản xuất:  Tianjin Grand Paper Industry Co., Ltd.
 • Nước sản xuất: Trung Quốc
 • Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 13485, CE certificate
 • Kích thước bao gồm:

 • STT Tên mặt hàng Kích thước (mm*m) (mm*mm*tờ) Đơn vị tính
  1 Giấy in cho máy monitor, sinh hóa 50 * 20 Cuộn
  2 Giấy in cho máy sinh hóa, huyết học 57 * 20 Cuộn
  3 Giấy in cho máy sinh hóa, huyết học 58 * 30 Cuộn
  4 Giấy in cho máy sinh hóa, huyết học 110 * 20 Cuộn