• vi
 • en

Giấy điện tim

 • GIẤY ĐIỆN TIM
 • Hãng sản xuất: Tianjin Grand Paper Industry Co., Ltd.
 • Nước sản xuất: Trung Quốc
 • Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 13485, CE certificate
 • Mô tả sản phẩm: 
  • Kích thước bao gồm:

 • STT Tên mặt hàng Kích thước (mm*m) (mm*mm*tờ) Đơn vị tính
  1 Giấy điện tim 1 cần (5 cuộn trong hộp) 50 * 30 Cuộn
  2 Giấy điện tim 1 cần (sọc cam) 50 * 30 Cuộn
  3 Giấy điện tim Macquerie CT 100 (sọc xanh) 57 * 15 Cuộn
  4 Giấy điện tim Gima (sọc đỏ) 58 * 20 Cuộn
  5 Giấy điện tim 3 cần  Progetti EPG PLUS, EPG 1/3 (sọc đỏ) 60 * 30 Cuộn
  6 Giấy điện tim 3 cần Nihon Koden, Fukuda Denshi, Newtech 1503-Neu Cardio E3, … (sọc cam) 63 * 30 Cuộn
  7 Giấy điện tim Innomed G-80,BTS-310, New Tech 3105B, Edan SE-3, Suzuken Cardico 306 (sọc đỏ) 80 * 20 Cuộn
  8 Giấy điện tim Progetti, EPGP6 View (sọc đỏ) 110 * 20 Cuộn
  9 Giấy điện tim Nihon Koden FQW110-2-150 (không sọc) 110 * 30 Cuộn
  10 Giấy điện tim Kenz-Suzuken Cardico 601 & Ergorec (sọc đỏ) 112 * 27 Cuộn
  11 Giấy điện tim 3 cần Dr. Lee, 310B (sọc cam) 118 * 30 Cuộn
  12 Giấy điện tim Cardioline ar-1200adv (sọc xanh) 120 * 20 Cuộn
  13 Giấy điện tim Cardiorapid K36 (sọc đỏ) 120 * 30 Cuộn
  14 Giấy điện tim Cardiorapid K300P (sọc đỏ) 130 * 25 Cuộn
  15 Giấy điện tim Nihon Koden RQW 145-3 (sọc đỏ) 145 * 30 Cuộn
  16 Giấy điện tim NihonKoden RQS 145-3 (sọc đỏ, chia 3 đường sọc) 145 * 30 Cuộn
  17 Giấy điện tim Nihon Koden RQS 210-3 (sọc cam) 210 * 30 Cuộn
  18 Giấy điện tim Mortara ELI-230 (sọc cam) 210 * 30 Cuộn
  19 Giấy điện tim Bionet Cardiocare 2000/3000 (sọc đỏ) 215 * 30 Cuộn
  20 Giấy điện tim 1 cần Nihon Koden FQW 50-3-100 (giấy trắng không sọc) 50 * 100 * 300 Xấp
  21 Giấy điện tim 1 cần Nihon Koden FQS 50-3-100 (sọc đỏ) 50 * 100 * 300 Xấp
  22 Giấy điện tim Cardiorapid K-130B (sọc đỏ) 60 * 75 * 250 Xấp
  23 Giấy điện tim 2-3 cần Fukuda ME 063F30-H03 (sọc cam) 63 * 100 * 300 Xấp
  24 Giấy điện tim Schiller AT3 (sọc xanh) 70 * 100 * 200 Xấp
  25 Giấy điện tim Schiller AT 101 80 * 70 * 315 Xấp
  26 Giấy điện tim GE/Marquette, MAC 400 80 * 90 * 400 Xấp
  27 Giấy điện tim GE/Marquette-MicroSmart MC 90 * 90 * 360 Xấp
  28 Giấy điện tim GE/Marquette MAC 500 (sọc đỏ) 90 * 90 * 400 Xấp
  29 Giấy điện tim Schiller  AT1 (sọc đỏ) 90 * 90 * 400 Xấp
  30 Giấy điện tim Eclipe 4-Eclipe 400 Burdick-Siemens 106 * 140 * 200 Xấp
  31 Giấy điện tim Mortara Eli 150 #9100-028-50 108 * 140 * 200 Xấp
  32 Giấy điện tim 6 cần Nihon Koden FQW110-2-140 (giấy trắng không sọc) 110 * 140 * 200 Xấp
  33 Giấy điện tim 6 cần Fukuda Denshi FX 7202, Edan SE-601 (sọc đỏ) 110 * 140 * 200 Xấp
  34 Giấy điện tim 6 cần Nihon Koden FQW110-3-150 (giấy trắng không sọc) 110 *150 * 200 Xấp
  35 Giấy điện tim Ken-Cardio 302 112 * 90 * 300 Xấp
  36 Giấy điện tim Kenz-Suzuken Cardioline Delta 3 Plus (sọc đỏ) 112 * 100 * 300 Xấp
  37 Giấy điện tim Innomed, Heart Screen 112 (sọc đỏ) 112 * 150 * 300 Xấp
  38 Giấy điện tim Welch Allyn, CP50 (sọc đỏ) 114 * 70 * 250 Xấp
  39 Giấy điện tim Cardioline ar1200adv 120 * 100 * 300 Xấp
  40 Giấy điện tim 6 cần Fukuda ME 145F60-H05 (máy C300BX, C320) (sọc cam) 145 * 150 * 400 Xấp
  41 Giấy điện tim Newtech/Biocare Neu Cardio E12 (sọc cam) 210 * 140 * 200 Xấp
  42 Giấy diện tim Schiller AT10Plus (sọc cam) 210 * 140 * 250 Xấp
  43 Giấy điện tim 12 cần Fukuda ME 210F60-H05 (sọc cam) 210 * 150 * 400 Xấp
  44 Giấy điện tim Welch Allyn, CP 100 (sọc đỏ) 210 * 280 * 200 Xấp
  45 Giấy điện tim Mortara ELI 230 (sọc đỏ) 210 * 280 * 200 Xấp
  46 Giấy điện tim Schiller  AT-2 (sọc đỏ) 210 * 280 * 215 Xấp
  47 Giấy điện tim gắng sức GE Marquette 9402-021 210 * 280 * 300 Xấp
  48 Giấy điện tim GC, Marquette Mac 1200 (sọc đỏ) 210 * 295 * 300 Xấp
  49 Giấy điện tim gắng sức NihonKoden FQW 210-10-295 (giấy trắng không sọc dùng cho máy ECG 9000) 210 * 295 * 333 Xấp
  50 Giấy điện tim Hewlett Packard  M2483A (sọc đỏ) 210 * 300 * 200 Xấp
  51 Giấy điện tim Kenz-Suzuken Cardico 1210 (sọc đỏ) 210 * 300 * 200 Xấp
  52 Giấy điện tim Mortara ED14 (sọc đỏ) 210 * 300 * 300 Xấp
  53 Giấy điện tim Hewlett Packard  M2481A – 1707A (sọc đỏ) 215 * 280 * 200 Xấp
  54 Giấy điện tim GE, Marquette MAC 1200 (sọc đỏ) 215 * 280 * 300 Xấp
error: Content is protected !!